Hart voor mens en organisatie

Re-integratie 2e spoor (Wet Verbetering Poortwachter)

Indien een werknemer arbeidsongeschikt is dan moet deze, na gedeeltelijk herstel, weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. AB consult kan u hierbij helpen!

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn eigen werkgever aan het werk kan, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd. Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen dan moet de werkgever (dit kunt u ook uitbesteden aan een externe casemanager zoals AB consult) samen met de werknemer opzoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt re-integratie het 2e spoor genoemd.

Bij re-integratie 2e spoor gaat de casemanager en werknemer opzoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten gezien de huidige gezondheidssituatie.

U bent er dan van verzekerd dat uw werknemer professionele en intensieve coaching en begeleiding krijgt. Wij hebben casemanagers desgewenst ondersteund door een arbeidsdeskundige die kan adviseren wat in situaties de beste oplossing is voor zowel werknemer als werkgever. Door onze onafhankelijk opstelling, waarbij wij altijd streven naar een win-winsituatie, staan ook werknemers positief tegenover onze begeleiding.

Het past dan ook volledig binnen een effectief organisatiebeleid om te willen investeren in de re-integratie van medewerkers die binnen de organisatie niet meer werkzaam kunnen zijn. Door uw werknemer in de gelegenheid te stellen een integraal re-integratietraject 2e spoor te volgen, schept u de mogelijkheid om uw werknemer te laten herstellen, keuzes te maken over zijn/haar loopbaan, nieuwe stappen te zetten in de loopbaan na herstel, eventueel op een goede manier van elkaar afscheid te nemen middels outplacement of (deels) uit te stromen naar de WIA.

Het voordeel is verder dat u aan kunt tonen dat u aan alle verplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter heeft voldaan.

Ga terug

 

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met AB consult, per tel: 0343 420 220
per e-mail: info@abconsult.nl of vul ons contactformulier in.