Hart voor mens en organisatie

Outplacement

In een outplacementtraject (her)oriënteert u zich op uw loopbaan en maakt u een nieuwe start. Een persoonlijke loopbaancoach geeft u daarbij ondersteuning en feedback...

U leert reflecteren op uw ontwikkelingsvragen, werkt aan leerdoelen en zet concrete stappen. Outplacement inspireert, is doeltreffend en resultaatgericht. Als een werkrelatie beëindigd moet worden, door bijvoorbeeld reorganisatie of fusie, voorkomt outplacement dat mensen en organisaties gevangen blijven in een onbevredigende situatie.

Maatwerk

AB consult biedt maatwerk, waarbij uzelf de inhoud en intensiteit van het begeleidingstraject samenstelt. Tijdens een oriënterend gesprek met een coach van AB consult worden uw leerdoelen, motivatie en ambities in beeld gebracht. Daarna informeren wij de werkgever over het plan van aanpak en de kosten. Een outplacementtraject omvat twee fases, de persoonsgerichte en de arbeidsgerichte fase. Beide fases zijn opgebouwd uit meerdere modules, waaruit u een passende keuze maakt. 

AB consult biedt de volgende modules in de persoonsgerichte fase:

 • Ondersteuning en omgaan met (gedwongen) verandering: hervinden van balans
 • Motiveren voor een nieuwe koers / perspectief
 • Stimuleren van veerkracht en initiatief
 • Biografisch onderzoek: in kaart brengen van persoonlijke levensloop
 • Psychologisch onderzoek: persoonlijkheid, capaciteiten, motivatie
 • Zelfanalyse: ontwikkelen van een persoonlijk profiel; persoonlijke doelstellingen
 • Realiseren van persoonlijke leerdoelen
 • Verbeteren van verbale en non-verbale communicatie
 • Beroepenoriëntatie

In de arbeidsgerichte fase de modules:

 • Van werk naar werk
 • Persoonlijk actieplan;
 • Relevante marktbewerking: werving- en selectie-, searchbureaus, internetsites, etc
 • Netwerken
 • Begeleiding bij het benaderen van potentiële werkgevers om kansen te creëren
 • Sollicitatietraining
 • Performancetraining: inhoudelijke presentatie en uiterlijke verzorging
 • Jobsearch: voordragen van u bij potentiële werkgevers
 • Begeleiding en advies bij beslissingen rond de voorwaarden in de nieuwe arbeidssituatie
 • Coaching in de nieuwe job tot drie maanden na indiensttreding

Ga terug

 

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met AB consult, per tel: 0343 420 220
per e-mail: info@abconsult.nl of vul ons contactformulier in.